Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Oprávnená osoba v druhom rade

Fyzická alebo právnická osoba s právom na tú časť poistného plnenia, ktoré zostane po výplate poistného plnenia v prospech oprávnených osôb v prvom rade..