Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Ohlásenie škody

Akt, ktorým poistený alebo poškodený oznamuje poisťovni, že došlo ku škode. Poisťovňa po preverení skutočností rozhodne či je škoda len škodovou udalosťou alebo aj poistnou udalosťou.