Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Odškodnenie následkov choroby

Finančná náhrada prechodného alebo trvalého zhoršenia zdravotného stavu fyzickej osoby v dôsledku choroby.