Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Odkupná hodnota

Čo je odkupná hodnota?

Odkupná hodnota sa niekedy nazýva aj odbytné. Predstavuje určitú čiastku, ktorú vám vyplatí poisťovňa po zániku poistenia. Celá situácia sa odvíja od podmienok poistenia a poisťovne.


Poistenie môže zaniknúť z viacerých dôvodov. Ak sa tak stane, v mnohých prípadoch máte nárok na odkupnú hodnotu. Znamená to, že poisťovňa vám vyplatí určitú peňažnú čiastku.


Výška peňažnej čiastky sa odvíja od množstva faktorov, napríklad, aké poistenie máte a aké máte krytie. Ak si chcete byť odkupnou hodnotou istí, prečítajte si všeobecné podmienky vašej poisťovne. Podľa toho zistíte, na čo máte a nemáte nárok.

Odkupná hodnota a poistenia

Odkupná hodnota je rôzna. Všetko závisí hlavne od samotného poistenia.

Životné poistenie

Životné poistenie môžete zrušiť viacerými spôsobmi. Spravidla platí, že to musíte urobiť do 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Ak by ste to nestihli, musíte čakať, a to dovtedy, kým sa zmluva znova obnoví. Následne môžete požiadať o to, aby poistenie zaniklo.


Keď sa rozhodnete poistenie zrušiť, máte nárok na odbytné, ktoré vzniká vtedy, ak sa počas platenia poistenia vytvorila rezerva poistného. Odkupná hodnota nepredstavuje celkové zaplatené poistné. V praxi to znamená, že nedostanete späť všetky peniaze, ktoré ste do poistenia dali. Ide o zníženú rezervu poistného. Výšku peňažnej čiastky počíta každá poisťovňa samostatne.


Treba však počítať s tým, že pri každom predčasnom zrušení poistenia budete mať finančnú stratu. Poisťovňa vám preto nedá späť všetky peniaze.

Investičné poistenie

Druhou možnosťou je investičné sporenie. Aj v tomto prípade platí, že ho môžete vypovedať najneskôr do 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Po jeho zrušení vám vzniká nárok na výplatu odbytného. Dôležité je ale vedieť, že ak poistenie zanikne pred uplynutím doby, kedy bolo zaplatené, nemôžete žiadať o vrátenie celej investovanej sumy.

Rizikové poistenie

Presným opakom životného a investičného poistenia je rizikové poistenie. Keď ho zrušíte, žiadnu odkupnú hodnotu od poisťovne nezískate. Do tejto kategórie patria poistenia ako:


  • rizikové životné poistenie,

  • úrazové poistenie,

  • havarijné poistenie,

  • PZP,

  • poistenie domácnosti.


Ak poistenie zrušíte, nemáte nárok na to, aby ste žiadali určitú finančnú kompenzáciu. To, či poistenie vypovedáte alebo nie, si preto dobre premyslite.

Čiastočný odkup poistenia

Poistenec má tiež nárok na čiastočný odkup poistenia. Minimálna a maximálna výška je stanovená poisťovňou. Líši sa od toho, kde ste si poistenie vybavovali. Na čiastočný odkup vám bude stačiť vyplnená písomná žiadanka. Poisťovňa musí k nákupu pristúpiť nasledujúci deň od jej obdržania.


Poisťovňa si môže účtovať poplatok za  administratívne úkony. Nemal by byť príliš vysoký.