Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Ochranná lehota

Časové obdobie, počas ktorého poisťovňa v prípade vzniku poistnej udalosti nemusí poistenému alebo poškodenému poskytnúť poistné plnenie. Ide najmä o životné poistenie pre prípad smrti a rizikové pripoistenie oslobodenie od platenia poistného.