Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Ocenenie rizika

Pracovný postup, ktorého cieľom je posúdenie rizík a predpokladov vzniku škôd vo vecnom, peňažnom a časovom vyjadrení. Pre poisťovňu je to dôležité na stanovenie podmienok poistiteľnosti a sadzby poistného.