Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Obhliadka nehnuteľnosti

Fyzická kontrola poškodení budovy a zariadenia domácnosti pred uzatvorením poistenia nehnuteľnosti alebo po poistnej udalosti.