Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Obchodný zákonník

Druh právneho predpisu upravujúci zákony v oblasti obchodného práva. Okrem iných skutočností upravuje druhy obchodných spoločností (právnických osôb).