Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Obchodné zastúpenie

Miesto na ktorom fyzická osoba zastupuje obchodné záujmy svojho zamestnávateľa alebo právnická osoba vlastné záujmy i záujmy svojich dodávateľov.