Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Neznáme vozidlo

Vozidlo, ktoré bolo účastníkom dopravnej nehody, škodovej udalosti alebo poistnej udalosti a nepodarilo sa ho identifikovať.