Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Neživotné poistenie

Neživotné poistenie je jedným z veľmi obľúbených produktov poisťovní. Kryje všetko, čo nekryje životné alebo zdravotné poistenie.

Čo je neživotné poistenie?

Keď sa rozhodnete, že uzatvoríte poistenie, zistíte, že na trhu sa nachádza množstvo rôznych typov. Niektoré sú určené na to, aby kryli vás, iné zas na to, aby kryli majetok alebo nehnuteľnosť.


Poistenie sa delí podľa viacerých parametrov. Zvyčajne sa však stretnete s dvoma základnými typmi, a to:


 • životným poistením,

 • neživotným poistením.

 

Neživotné poistenie má za úlohu kryť všetko, čo nekryje životné poistenie, čiže váš dom alebo byt, zariadenie v ňom, bicykel či vozidlo. Kryje tiež úraz a cestovanie. Okrem iného vám pomôže tiež prekonať náročné obdobie, keď sa stanú škody, napríklad z dôvodu živelnej udalosti či vandalizmu.

Typy neživotného poistenia

Neživotné poistenie sa delí na viacero typov. Môžete si vybrať:

 • poistenie domácnosti – poistenie zariadenia domácnosti, ako elektrospotrebiče, doplnky, dekorácie a nábytok,

 • poistenie nehnuteľnosti – poistenie priečok, stien a okien,

 • poistenie úrazu – poistenie kryje rôzne typy úrazov. Spravidla ho môžete využiť v situácií, kedy dôjde k prechodnému alebo trvalému poškodeniu zdravia z dôvodu úrazu. Ak by poistenec zomrel, poistné plnenie je vyplatené oprávnenej osobe alebo rodinným príslušníkom,

 • poistenie zodpovednosti za škodu – kryje vás v prípade, keď spôsobíte škodu na majetku niekoho iného,

 • cestovné poistenie – poistenie v rámci Európy alebo celého sveta, prípadne len v určitých krajinách,

 • poistenie prepravných rizík – poistenie zásielok alebo nákladu,

 • poistenie finančných rizík – poistenie pohľadávok, poistenie záruk, poistenie splácania hypotéky,

 • poistenie technických rizík – kryje majetok a delí sa na stavebno-montážne poistenie, poistenie strojov a podobných zariadení, poistenie elektrických zariadení,

 • poistenie príjmov v čase pracovnej neschopnosti – tento typ poistenia vyrieši rozdiel medzi dávkami počas práceneschopnosti a vaším platom. Nemusíte sa preto báť, že ak by ste ochoreli, prišli by ste o desiatky až stovky eur,

 • havarijné poistenie – poistenie vozidla v prípade škôd,

 • povinné zmluvné poistenie – vás ako osobu kryje v prípade zavinenia škôd na vozidlách ostatných účastníkov cestnej premávky. Namiesto toho, aby ste škody platili zo svojho, postará sa o ne poisťovňa.


Na trhu existuje veľké množstvo typov neživotného poistenia. Vďaka tomu si môžete nájsť presne to, čo potrebujete.

Povinné aj dobrovoľné neživotné poistenie

Väčšina neživotných poistení je spravidla dobrovoľná. Nemusíte ich uzatvárať, no rozhodne sa oplatia. Pomôžu vám v náročných situáciách. Okrem toho však existujú aj povinné poistenia. Je to napríklad povinné zmluvné poistenie. Jeho uzatvorenie je podmienené zákonom. Ak by ste ho nemali, vystavujete sa riziku platenia pokuty.