Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Neživotná poisťovňa

Súkromná obchodná spoločnosť podnikajúca podľa Obchodného zákonníka a Zákona o poisťovníctve ponúkajúca poistné produkty neživotného poistenia.