Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Nezistená osoba

Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá bola účastníkom dopravnej nehody, škodovej udalosti alebo poistnej udalosti a nepodarilo sa ju identifikovať.