Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Neplatnosť poistenia

Stav, keď poistenie neposkytuje poistnú ochranu z dôvodov nesplnenia základných predpokladov uvedených v poistnej zmluve.