Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Negatívna skutočnosť

Informácia alebo vykonaný skutok, ktorý vedie k zhoršeniu názoru na hodnotenú osobu pri posudzovaní konkrétnej udalosti.