Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Náhrada škody na zdraví

Finančné, vecné alebo iné odškodnenie poisteného alebo poškodeného slúžiace na zmiernenie alebo odstránenie následkov zhoršenia kvality zdravia.