Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Náhrada škody

Finančné, vecné alebo iné odškodnenie poisteného alebo poškodeného slúžiace na zmiernenie alebo odstránenie následkov po poistnej udalosti.