Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Morálne opotrebenie

Morálne opotrebenie sa v ekonomickom prostredí spája s dlhodobým majetkom. Niektorí ho nazývajú aj technická zastaralosť.

Čo je morálne opotrebenie?

Dlhodobý majetok má určitú životnosť, inak povedané, dobu používania. Je to čas od zaradenia do prevádzky a používania až po čas, kedy sa z prevádzky vyradí a stratí svoje úžitkové vlastnosti.


Počas používania sa majetok opotrebuje. Je to bežná súčasť životného cyklu. Existujú však dva druhy opotrebenia, a to:


  • fyzické opotrebenie,

  • morálne opotrebenie.


Fyzické opotrebenie pozná takmer každý. Ide o znižovanie hodnoty tým, že majetok používate. S takýmto opotrebením sa stretnete úplne všade, ako v práci, tak aj doma. Spomaliť sa dá správnym používaním, ošetrovaním, údržbou alebo tým, že budete majetok využívať menej.


Morálne opotrebenie je však iné. Vzniká v dôsledku technického pokroku. Nevplýva naň fakt, že výrobok používate. Nedá sa zastaviť. Nepomôže vám ani to, že by ste majetok prestali používať a nechali ho v zásuvke stola.


Morálne opotrebenie je dôležité pre trh. Vďaka tomu, že produkty vyrobené pred rokom strácajú svoju hodnotu, firmy môžu prinášať pravidelne niečo lepšie a drahšie. Takýmto spôsobom podporujú chod ekonomiky.


Tento typ opotrebenia si môžete všimnúť napríklad na elektronike. Stačí, aby prešiel necelý rok a na trhu sa objavia omnoho  lepšie a výkonnejšie modely mobilov alebo počítačov.

Morálne opotrebenie má dve formy

Morálne opotrebenie sa prejavuje v dvoch formách. Prvou je zlacňovanie výroby dlhodobých majetkov. Znamená to, že vďaka novým technológiám sa skracuje čas výroby. Za rovnaký čas sa vyprodukuje omnoho viac výrobkov. Ku koncu je výroba lacnejšia, čo umožňuje výrobcovi, aby znížil ceny.


Druhou formou je možnosť kúpiť technicky lepší majetok. S touto alternatívou sa stretávame najčastejšie. Firmy sa neustále zlepšujú, vďaka čomu vedia po určitom čase poskytnúť kvalitnejšie výrobky. Sú však za rovnakú cenu ako výrobky predtým, prípadne o niekoľko eur drahšie.


Morálne opotrebenie má jednu výhodu. Trh sa neustále posúva ďalej a poskytuje nám nové možnosti  , ako pracovať alebo tráviť voľný čas. Na druhej strane, držať s ním krok je veľmi náročné a takmer nemožné.

Faktory ovplyvňujúce morálne opotrebenie

Morálne opotrebenie je ovplyvnené dvoma faktormi, a to:


  • produktivitou práce,

  • technickým pokrokom.


V praxi to znamená, že úplné opotrebenie nie je možné oddialiť tým, že sa budete o výrobok správne starať, alebo že ho nebudete používať. Dôvodom je, že trh ide neustále dopredu  . Výrobcovia prichádzajú pravidelne s novinkami a lepšími výrobkami.