Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Mechanické zabezpečenie

Zariadenie fyzicky zabraňujúce použitiu niektorých dôležitých súčastí vozidla ako napríklad volantu alebo prevodovky, čo znemožňuje alebo značne zťažuje krádež vozidla.