Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Majetok

Súbor hnuteľných a nehnuteľných vecí a práv vo vlastníctve posudzovanej fyzickej osoby alebo právnickej osoby.