Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Majetkové poistenie

Poistenie súboru hnuteľných a nehnuteľných vecí vo vlastnictve fyzickej a/alebo právnickej osoby. Hlavné druhy sú: poistenie budov, poistenie domácností, poistenie motorových vozidiel, poistenie dopravných prostriedkov, poistenie vecí proti živelným a iným rizikám, poistenie tovaru, zásob a iné.