Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Lúpež

Zmocnenie sa cudzej poistenej veci za použitia násilia alebo hrozby bezprostredného násilia voči poistenému alebo inej osobe.