Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Lekárske ošetrenie

Proces pri ktorom lekár stanoví druh a dôvod vzniku choroby alebo úrazu. Následne navrhne spôsob liečby, ktorá bude so súhlasom pacienta zrealizovaná..