Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Krycí list

Písomné potvrdenie poisťovne, že za svojho klienta splní záväzok stanovený v tomto liste – uvedenému subjektu (napr.autoservisu) v danom termíne a rozsahu poukáže plnenie za klienta.