Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Krádež vlámaním

Privlastnenie si cudzej poistenej veci páchateľom za pomoci nástrojov na vlámanie, neoprávnene získanej kópie kľúča alebo vniknutím inak ako dverami.