Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Kontrola originality

Posúdenie miery pôvodnosti a zhodnosti jednotlivých častí vozidla nedeštruktívnym spôsobom pomocou identifikačného čísla vozidla a iných identifikátorov vozidla.