Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Kontinuita poisťovňa

Skrátený názov používaný pre Kontinuita poisťovňu Vienna Insurance Group. Táto poisťovňa sa v roku 2009 zlúčila s Komunálnou poisťovňou, ktorá prebrala celý poistný kmeň. Táto poisťovňa spadá do skupiny Vienna Insurance Group.