Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Kontinuita

Význam slova kontinuita spočíva v neprerušenej súvislosti, plynulosti, nepretržitému naväzovaniu a spojitému pokračovaniu.


Môžeme využiť ako skrátený výraz používaný pre Kontinuitu poisťovňu Vienna Insurance Group.