Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Kategória vozidla

Kategória vozidla označuje rad vozidiel, ktoré majú rovnaké konštrukčné znaky.

Základné kategórie vozidiel

  • kategória L - motorové vozidlá s menej ako štyrmi kolesami a štvorkolky,

  • kategória M - motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu osôb,

  • kategória N - motorové vozidlá, ktoré majú najmenej štyri kolesá a používajú sa na dopravu nákladov,

  • kategória O - prípojné vozidlá,

  • kategória T - kolesové traktory,

  • kategória C  - pásové traktory,

  • kategória R - prípojné vozidlá traktorov,

  • kategória S - traktormi ťahané vymeniteľné stroje,

  • kategória P - pracovné stroje,

  • kategória V - ostatné vozidlá, ktoré sa nedajú zaradiť do uvedených kategórií.


Kategórie vozidiel sa môžu ešte ďalej členiť na podkategórie.