Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Kaptívna poisťovňa

Poisťovňa, ktorej zakladateľom je obvykle veľký podnikateľský subjekt. Zámerom založenia takejto poisťovne je poisťovanie svojich poistných rizík. Ide tak o určitú formu samopoistenia.