Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Kancelária zelenej karty

Organizácia združujúca poisťovne zaoberajúce sa v danej krajine poistením zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel. Na Slovensku je to Slovenská kancelária poisťovateľov. Kancelária ako jediný partner zastupuje členov kancelárie voči Rade kancelárií v Londýne a zahraničným poisťovateľom pomáha pri riešení problémov s vybavovaním nárokov poškodených cudzincov pri nehodách zavinených občanmi Slovenskej republiky.