Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Kancelária poisťovateľov iného štátu

Kancelária dohody o zelenej karte, ktorá zastupuje záujmy inej krajiny ako krajina v ktorej došlo k poistnej udalosti.