Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Kancelária dohody o zelenej karte

Organizácia patriaca do systému zelenej karty, ktorá zastupuje záujmy danej krajiny v rade kancelárií zelenej karty. Na Slovensku je to Slovenská kancelária poisťovateľov.