Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Kancelária

Iné označenie pre obchodnú spoločnosť, najčastejšie pôsobiaca v oblasti poisťovníctva alebo cestovného ruchu. Prípadne združenie subjektov spoločného záujmu.