Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Kalkulované škody

Sú nákladom poisťovne. Predstavujú netto poistné, teda časť poistného, ktorá je v kalkulácii určená na poistné plnenie. Obsahujú aj výkyvovú prirážku pre vznik nadpriemerných škôd v budúcich obdobiach.