Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Jednorázové poistné

Poistné zaplatené jednou platbou na celé poistné obdobie. Môže ísť o krátkodobé poistenie (cestovné poistenie) alebo dlhodobé poistenie (životné poistenie – riziko dožitia).