Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Intervenčná činnosť

Činnosti zahrňujúce kontrolu poistných zmlúv pri vzniku poistenia, kontrolu inštalácie a funkčnosti požadovaného zabezpečenia u poistených vecí a kontrolu úhrady poistného.