Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Inkaso poistného

Pokyn kde poisťovňa dá banke príkaz k platbe poistného z účtu poistníka. Banka tento príkaz zrealizuje len v prípade, že poistník jej predtým udelil súhlas s týmto prevodom a výška inkasného príkazu nie je vyššia ako inkasný limit stanovený poistníkom.