Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Inkasný príkaz

Pokyn, ktorým veriteľ alebo prijímateľ platby dá pokyn banke k platbe z účtu dlžníka/platiteľa platby. Banka tento príkaz zrealizuje len v prípade, že dlžník/platiteľ jej predtým udelil súhlas s týmto prevodom voči konkrétnemu veriteľovi a výška inkasného príkazu nie je vyššia ako inkasný limit stanovený dlžníkom/plati­teľom platby.