Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Hypotekárny úver

Peňažné prostriedky poskytované bankou určené na financovanie výstavby, kúpy alebo rekonštrukcie nehnuteľnosti určenej prevažne na trvalé bývanie. Banka poskytuje úver zo zdrojov získaných z emisie hypotekárnych záložných listov.