Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Hraničné poistenie

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou cudzozemského motorového vozidla. Uzatvára sa pri vstupe cudzozemského vozidla na územie SR iba u tých cudzozemských vodičov, ktorí nemajú platnú zelenú kartu vydanú poisťovňou iného štátu alebo ich zodpovednosť v SR nie je zaručená Kanceláriou poistiteľov iného štátu.