Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Hlásenie poistnej udalosti

Oznámenie poisťovni o vzniku poistnej udalosti, za ktorú sa uplatňuje nárok na poistné plnenie z poistnej zmluvy. Poistnú udalosť vzniknutú na Slovensku je obvykle potrebné nahlásiť do 15 dní od jej vzniku, vzniknutú v zahraničí do 30 dní od jej vzniku.