Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Garančný fond poistenia

Fond zriadený na krytie škôd vzniknutých na zdraví alebo usmrtením nezis­teným vozidlom, vozidlom bez poistenia zodpovednosti, vozidlom poisteným v poisťovni v úpadku alebo cudzozemským vozidlom. Fond spravuje Slovenská kancelária poisťovní.