Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Fyzický vek

Skutočný vek fyzickej osoby alebo veci, ktorý zohľadňuje aj presný a úplný dátum narodenia alebo nadobudnutia.