Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Fyzická osoba

Osoba mužského alebo ženského pohlavia, ktorej právo priznáva možnosť byť účastníkom právneho vzťahu prostredníctvom právnej spôsobilosti.