Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Franšíza

Franšíza sa využíva vo viacerých oblastiach. Niektorí si ju spájajú s podnikaním, iní s poistením. V rámci poistenia zohráva dôležitú úlohu.

Čo je franšíza?

Neznáme slovo nie je ničím zložitým ani náročným. Korene má vo Francúzsku a voľne sa dá preložiť ako „oslobodenie od verejných poplatkov”. V praxi to znamená, že ide o sumu, do ktorej poisťovňa poskytne  poistné plneniepoistné plnenie. Keď škody túto sumu presiahnu, poisťovňa musí preplatiť všetky náklady.


V praxi to môže vyzerať tak, že franšíza je „nastavená” na 1 000 eur. Ak sú škody v hodnote 900 eur, všetko si platíte sami. Poisťovňa neurobí nič. Keď sú ale škody v hodnote viac ako 1 000 eur, napríklad 5 000, poisťovňa prepláca úplne všetko.


Pre niekoho môže byť franšíza výhodná, pre iného zas nie. Najvýhodnejšia je spravidla vtedy, keď nie je príliš vysoká. Ak by škodová udalosť hranicu nepresiahla, vy nebudete platiť príliš veľa. Naopak, keď ju presiahne a bude finančne náročná, netreba sa ničoho báť. Poplatky zo svojho splácať nebudete.

Franšíza ako súčasť spoluúčasti

Podľa právneho poriadku je franšíza súčasťou spoluúčasti. Presnejšie, je jednou z jej foriem.


Spoluúčasť je vo všeobecnosti dohodnutá suma alebo percento, ktorým sa podieľate na škodovej udalosti. Platíte ju vždy, nehľadiac na výšku škody. Z toho dôvodu je to nevýhoda, pretože ak je škôd veľa, doplácať môžete stovky až tisícky eur.


Ak je spoluúčasť dohodnutá v sume a nie v percentuálnej hodnote, môže dôjsť k jednej situácii. Je ňou situácia, kedy je škodová udalosť nižšia ako spoluúčasť. Vtedy k poistnému plneniu nedochádza. Splácať musíte všetko vy.


Spoluúčasť sa objavuje pri množstve rôznych typov poistení. Najčastejšie sa však spája s havarijným poistením.


Výška spoluúčasti býva v hodnote od 5 % do 15 %. Vyššia spoluúčasť je nevýhodná a poistenci o ňu nemajú záujem. Škodová udalosť by ich vyšla príliš draho.


Franšíza je v tomto omnoho výhodnejšia ako klasická spoluúčasť. Dôvod je ten, že v rámci nej platíte len pri menších škodách. O väčšie sa postará poisťovňa sama. Nemusíte sa báť vysokých poplatkov.

Franšíza je výhodnejšia ako nulová spoluúčasť

Franšíza sa nazýva aj podmienená spoluúčasť. Okrem nej existuje klasická spoluúčasť vyjadrená peňažnou alebo percentuálnou hodnotou. Následne sa stretnete ešte s nulovou spoluúčasťou. Pri nej nedoplácate nič, nehľadiac na výšku sumy.


Franšíza je zlatý stred. Dôvod je ten, že nulová spoluúčasť je síce výhodná, no najdrahšia. Nemôže si ju preto dovoliť úplne každý. Takýto typ poistenia je veľmi drahý. Na druhej strane, klasická spoluúčasť je síce lacnejšou možnosťou, ale nie je tak výhodná. Platíte pri nej vždy, keď sa stane škodová udalosť.


Franšíza je niekde v strede. Má výhodné podmienky aj sumy. Predstavuje preto skvelé riešenie pre väčšinu ľudí.