Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Formy poistenia

Forma poistenia predstavuje typ poistenia. Poistenec má na výber viacero foriem, od dobrovoľného, cez povinné až k zákonnému.

Čo je forma poistenia?

Pri uzatváraní poistenia má človek široký výber. Poistiť môže nielen seba, ale aj svoju domácnosť, zariadenie či iný majetok. Poistenie kryje osoby alebo veci v prípade rôznych nešťastných udalostí. Dokáže preplatiť celú alebo určitú čiastku. Odvíja sa to od toho, aké krytie máte, či ste si vybavili spoluúčasť a v akej poisťovni ste poistení.

Základné formy poistenia

Forma poistenia je teda typ poistenia, ktoré si vyberiete. Jednotlivé možnosti sa delia podľa viacerých faktorov. Základné delenie rozdeľuje poistenie na:


 • dobrovoľné,

 • povinné,

 • zákonné.

Dobrovoľné poistenie

Ako už z názvu vyplýva, dobrovoľné poistenie nie je povinné. Sami sa môžete rozhodnúť, či ho uzatvoríte alebo nie. Do tejto kategórie patria poistenia, ako napríklad poistenie domácnosti, majetku, úrazu či smrti.


Sú to výhodné poistenia a určite sa oplatia. Prinášajú so sebou množstvo benefitov, no nemusíte ich mať. Ak ich neuzatvoríte, nikto vás nebude penalizovať.

Povinné poistenie

Druhým typom je povinné poistenie. Ide o presný opak dobrovoľného poistenia. Musíte ho mať uzatvorené. Ak by ste sa rozhodli, že tak neurobíte a nebudete ho platiť, vystavujete sa riziku platenia pokuty.


Do tejto kategórie patrí napríklad povinné zmluvné poistenie alebo poistenie profesnej zodpovednosti.

Zákonné poistenie

Treťou kategóriou je zákonné poistenie. Je veľmi podobné povinnému poisteniu. Vyplýva zo zákona a musíte ho mať uzatvorené. Ak tak neurobíte, čakajú vás pokuty.


Toto poistenie vzniká na základe zákona. Obsah, výška a poistné sú stanovené právnym predpisom. Patrí sem verejné zdravotné poistenie, dôchodkové poistenie , poistenie v nezamestnanosti alebo invalidné poistenie.


Ďalšie formy poistenia

Okrem základného delenia existujú ešte ďalšie formy poistenia. Spravidla sa odlišujú podľa obsahu:

Životné

 • poistenie smrti, poistenie pre dožitie alebo zmiešané poistenie,

 • investičné poistenie,

 • poistenie detí,

 • pripoistenia k životnému poisteniu.

 

Neživotné

 • úrazové poistenie,

 • nemocenské poistenie,

 • cestovné poistenie,

 • poistenie kaucie,

 • poistenie finančných strát,

 • poistenie dopravy,

 • poistenie majetku,

 • poistenie leteckých rizík,

 • poistenie lodí a mnohé ďalšie.

 

Poistenie podľa pôvodu vzniku

 • verejnoprávne a verejné poistenie,

 • súkromné poistenie.

 


Výber formy poistenia je iba na vás. Dôležité je, aby ste mali povinné a zákonné uzatvorené poistenie. Nezabúdajte tiež na ich pravidelné platenie. Následne si môžete vybrať z ponuky mnohých dobrovoľných typov.