Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Fond rezerv poistného

Účelový poistný fond určený na krytie výkyvov v poistných plneniach. Tvorí sa najmä z rozdielu medzi skutočnými výplatami poistných plnení v danom roku a kalkulovanými škodami.