Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Fond

Dlhodobý zdroj pre krytie potrieb. v poisťovníctve sa tvoria účelové poistné fondy, vo firmách sa tvoria fondy zo zisku.