Slovník pojmov

Vyberte kategóriu pojmu

Späť na všetky pojmy

Finančná skupina

Skupina fyzických, právnických osôb alebo ich kombinácia, ktoré prostredníctvom viacerých nimi ovládaných spoločností realizujú svoje obchodné zámery. Môže mať podobu jedného hlavného partnera – ekonomicky najsilnejšieho – a jemu podriadených partnerov alebo formu väčšieho počtu porovnateľných partnerov.